Menu

Om de functionaliteit, kwaliteit, maar zeker ook de gezelligheid te waarborgen  zijn er een aantal afspraken die wij graag met u maken en waaraan u zich conformeert als u inschrijft.

  1. Via onze website, www.brabants-genoegen.nl, kunt u zich aanmelden voor netwerkdiners. Na inschrijving ontvangt u, indien de inschrijving akkoord is, een bevestiging en een factuur op de naam en het adres die u als factuuradres heeft opgegeven. Graag verzoeken wij u deze voor het netwerkdiner te voldoen. Sommige data zitten snel vol terwijl andere data wat langzamer gaan, toch kunt u, mits plaats, inschrijven tot 1 werkdag voor aanvang van de avond. In verband met onze planning en inkoop van het restaurant stellen wij het op prijs als u zich zo snel mogelijk aanmeldt.
  2. Het kan natuurlijk gebeuren dat u onverhoopt niet kunt komen. Afmeldingen ontvangen wij graag (alleen via de afmeldlink in uw bevestiging) ten minste 36 uur voor aanvang van de avond via de afmeldlink in uw bevestigingsmail. Wij stellen het zeer op prijs als u een vervanger kunt regelen. Dit in verband met onze planning (tafelindeling) en inkoop en inplanning van het personeel van  het restaurant. U ontvangt dan direct een credit nota en indien u reeds betaald heeft wordt het betaalde bedrag binnen 5 dagen na verzending van de creditnota retour gestort. Bij afmeldingen die wij later ontvangen zult u begrijpen dat wij de avond toch in rekening moeten brengen omdat het restaurant en wij al op u hebben gerekend.
  3. Wees alstublieft op tijd voor een goede doorstroom van de avond. Op deze site staan de aanvangsttijden, aanvang diner en dergelijke per avond vermeldt.
  4. Bij binnenkomst ontvangen onze gastvrouwen/gastheren u graag. Zij moeten, voor een goed verloop van de avond, enkele administratieve handelingen verrichten zoals het vragen van twee visitekaartjes. Houdt alvast uw visitekaartjes gereed. Eén visitekaartje wordt gebruikt voor de badge die u kunt opspelden en een drankkaart waar de drankjes die u gebruikt op worden genoteerd. Per mail heeft u van tevoren al een tafelindeling ontvangen. Op verzoek kunt u deze ook van onze gastvrouwen/gastheren ontvangen.
  5. Let op: Bent u uw drankkaart kwijt zullen we toch een bedrag door moeten rekenen. Dit bedrag wordt in samenspraak met het restaurant bepaald en is mede afhankelijk van hun voorwaarden.
  6. Tijdens het diner wisselt u per gang van tafel. Iedere tafel heeft een tafelvoorzitter. De tafelvoorzitter coördineert een en ander en zorgt ervoor dat u voldoende spreektijd heeft. Het helpt natuurlijk als men er met elkaar voor zorgt dat iedereen aan bod komt. Voor en na het diner is voldoende gelegenheid om gesprekken verder uit te diepen.
  7. Neemt u voldoende visitekaartjes mee? Bij vier gangen en een gemiddelde opkomst verdeelt u al snel zo’n 40 kaartjes!
  8. De drankjes rekent u ter plaatse af na afloop van de avond. Voor het diner heeft u al een factuur ontvangen.
  9. Licht te fel? Eten niet lekker? Verwarming te laag? Vertel het ons, alleen dan kunnen we het voor u oplossen.